Integritetspolicy för Vitvarufixarn Norr AB

Denna integritetspolicy förklarar hur Vitvarufixarn Norr AB samlar in och behandlar personuppgifter när du besöker vår hemsida, använder våra tjänster eller interagerar med oss på annat sätt. Vitvarufixarn Norr AB strävar efter att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår hemsida, använder våra tjänster eller interagerar med oss på annat sätt. Exempel på personuppgifter vi kan samla in inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Vi kan också samla in teknisk information om din enhet, som din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och administrera vår verksamhet. Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • Kontakta dig angående tjänster eller produkter som du har beställt eller förfrågat om
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster
 • Förbättra våra produkter och tjänster genom att analysera kundfeedback och beteende
 • Uppfylla våra rättsliga och regleringsmässiga skyldigheter
 • Vilka är våra rättsliga grunder för att behandla personuppgifter?
 • Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det.
 • Våra rättsliga grunder för att behandla personuppgifter inkluderar:
 • Samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, till exempel att skicka marknadsföringsmeddelanden.
 • Avtal: Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, till exempel att leverera en produkt eller tjänst du har beställt.
 • Laglig skyldighet: Om vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, till exempel att hålla reda på vår bokföring.
 • Berättigade intressen: Om vi har berättigade intressen att behandla dina personuppgifter som inte överväger din integritet och rättigheter, till exempel att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Enligt GDPR har du vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter.Dessa inkluderar rätten att:
 • Få tillgång till dina personuppgifter och information om hur de behandlas
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Radera dina personuppgifter i vissa fall, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för eller om behandlingen av dem är olaglig
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna eller om behandlingen är olaglig
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel om behandlingen är baserad på berättigade intressen
 • Återkalla ditt samtycke när som helst om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på samtycke
 • Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 7 nedan.

 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med utvalda tredje parter i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Detta inkluderar till exempel våra samarbetspartners som utför installationer eller reparationer på våra uppdrag. Vi kan också dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför EU eller EES utan att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller så länge som krävs enligt lag.

Hur kan du kontakta oss?
Om du har frågor eller oro angående vår behandling av dina personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Vitvarufixarn Norr AB
Svedjevägen 5
931 36 Skellefteå
Telefon: 0910 – 21 59 89
E-post: info@vitvarufixarn.se

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, och senast inom en månad från mottagandet av din förfrågan.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om det sker några väsentliga ändringar i integritetspolicyn, till exempel om vi skulle börja behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som anges ovan, eller om vi skulle avsevärt ändra vår praxis för behandling av personuppgifter.